Sejarah Saham


MINGGU lalu, saya menerima e-mel daripada seorang pembaca yang berupa soalan yang mudah tetapi sukar untuk dijawab oleh kebanyakan pelabur. Apakah sebenarnya yang dijual dan dibeli oleh beribu-ribu pelabur setiap hari? Dari manakah asal-usul saham?

Sebenarnya pasaran saham dan syarikat saham bersama (joint stock companies) bukanlah satu perkara baru.

Berdasarkan Buku Rekod Dunia Guinness, bursa saham yang tertua di dunia adalah Bursa Saham Amsterdam, Belanda yang menjalankan urusniaga saham bercetak United East India Company of Netherlands pada 1602.

Manakala syarikat yang tertua di dunia pula ialah Faversham Oyster Company yang ditubuhkan sebelum 1198.

Bursa Saham New York pula dikatakan telah mula beroperasi seawal tahun 1725 di kaki lima Wall Street.

Pada kurun ke-17, dipercayai wujud minat yang mendalam di kalangan orang Eropah untuk belayar dan meneroka dunia baru. Setiap penerokaan berkenaan memerlukan banyak peruntukan sebagai modal bagi pembiayaan kelengkapan dan persediaan pelayaran.

Dari sinilah dikatakan bermulanya idea penubuhan syarikat saham bersama, di mana kos pembiayaan atau peruntukan sesuatu pelayaran itu ditawarkan kepada orang ramai. Dengan demikian, jika berlaku sesuatu kemalangan atau kegagalan, kerugiannya dapat diminimumkan kerana ditanggung oleh ramai individu.

Saham boleh didefinasikan sebagai sumbangan modal secara bersama oleh pemilik syarikat yang bersetuju untuk menanggung risiko sama ada kerugian dan keuntungan secara bersama berdasarkan peratusan sumbangan modal masing-masing.

Pemilikan saham juga bermaksud pelabur itu telah bersetuju memberi mandat kepada pihak pengurusan syarikat untuk mengendalikan perniagaan syarikatnya.

Oleh itu, pemegang saham mempunyai hak untuk menerima pulangan dari keuntungan mahupun kerugian syarikat terbabit.

Saham juga bermakna sejenis terbitan yang dikeluarkan oleh syarikat sebagai alat pemilikan dan pemegang saham adalah pemilik syarikat. Bagi memulakan operasi perniagaan, sesebuah syarikat semestinya memerlukan beberapa jenis aset perlu seperti tanah, bangunan dan jentera. Modal diperlukan untuk mendapatkan aset berkenaan.

Modal pula boleh dijanakan melalui pemilikan saham yang juga dikenali sebagal modal ekuiti (equity capital) dari pinjaman (debt equity) dan dari keuntungan syarikat yang tidak dibahagikan kepada pemegang saham atau perolehan tertahan (retained earnings).

Beliau juga berhak ke atas perolehan dividen dan terbitan hak (right issues) iaitu suatu terbitan saham baru sesebuah syarikat yang ditawarkan hanya kepada pemilik sahamnya saja.

Begitu juga didalam situasi pembubaran syarikat sama ada secara paksaan atau sukarela, pemegang saham berhak keatas sebahagian aset setelah semua hutang syarikat dilunaskan.

Publication : HARIAN METRO
Edition : TENGAH
Date : 26/12/2000
Page Number : 15
Headline : Sejarah saham
Words : 381
Byline : By Kamarulzaidi Kamis
Column Name : Saham dan anda
Sumber kedua : http://www.buysignal.net

Advertisements

Posted on August 1, 2007, in Pasaran Saham. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: